8 Şubat 2009 Pazar

BENIM YATIRIMCIM BIR MELEK

Melek yatırımcılık kavramı özel bir yatırım türüdür ve bir yaşam tarzı olarak gelişmiş ekonomilerde yerini almaktadır.
Melek yatırımcı ise; henüz fikir aşamasında olan bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişiler olarak tanımlanmaktadırlar. Ayrıca kendileri de genellikle başarılı birer girişimci oldukları için, yatırım yaptıkları firmalara iş konusunda sürekli danışmanlık yaparak ve tanıdık ağları ile bütünleştirerek, onlara katma değer yaratmaktadırlar.
Yurtdışına bakıldığında son senelerin neredeyse tüm önemli şirketlerinin - Facebook, Google, Yahoo, Apple, Youtube, Hotmail, Skype - başlangıçta melek yatırımcılar sayesinde hayat buldukları görülmektedir.
Melek yatırımcı grupları; profesyonel iş geçmişleri olan, belli bir bilgi ve finansal birikime sahip kişilerden oluşur. Genellikle, kendi şirketini kurmak isteyen girişimcilerin ilk başvurdukları kaynaklar; tanıdıkları, aile ve yakın çevrelerinde bulunan, onlara destek olabilecek kişilerdir. Bu kişiler, fikirden çok, yakınlık duydukları bu girişimcilere yatırım yaparlar.
Oysa melek yatırımcılar, yatırımlarını fikre ve bu fikri hayata geçirip başarılı bir iş kurabilecek potansiyele sahip olan ekibe/ekiplere yatırım yaparlar, yatırımlarının ekonomide yaratacağı katma değere göre yatırım kararı alırlar. Çoğu zaman aile ve yakın çevredeki insanlar için bir kaç kısa anlatım yeterliyken, melek yatırımcılar, fikre ilave olarak stratejik iş planlarını, iş hedeflerini, insan kaynağının becerisini ve somut geri dönüş beklentilerini görmek ve değerlendirmek isterler. Bütün bu faktörler iş fikrinin başarı şansını arttırır.
Melek yatırımcılar, genellikle 20.000 YTL ile 500.000 YTL arası yatırım yaparlar. Bu yatırım ile, şirketin özsermayesinden pay alırlar ve çoğunlukla yönetim kurulunda söz sahibi olurlar. Avrupa’daki daha olgun pazarlardaki melek yatırımcılar, her anlaşma başına ortalama €80.000 yatırım yapmaktadırlar – İngiltere’deki melek yatırımcılar £400.000’ya kadar yatırım yapmaktadır.
Melek yatırımcılığın istihdama katkısını en somut ABD’deki verilerde görülmektedir: 2005’te melek yatırımlar ile 49 bin 500 şirkete (girişimciye) 23 milyar dolar sermaye yatırılarak, 198 bin kişiye yeni iş olanağı sağlanmıştır. AB araştırmalarında ise melek yatırımcıların %60’nın bir defadan daha fazla yatırımcı olarak; ‘daimi’ ve ‘seri’ yatırımcı ünvanlarını aldıkları gözlenmektedir. Bu tanılar, melek yatırımcılığın gittikçe üst düzey profesyoneller için bir yaşam tarzı ve meslek haline geldiğine işaret etmektedir.
turkiyede cok yaygin olmayan melek yatirimciligin en guzel ornegi: labX http://www.lab-x.org/melek.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Twitter