28 Eylül 2013 Cumartesi

Tablet Seminer - Siyasetle Neden İlgilenmeliyiz?


Uzunca bir süredir içinde bulunduğum, gerek sivil toplum gerek aktif siyaset konusunda birçok çalışmada bulunmaktayım. Zaman zaman bu anlamda toplantılarda konuşmalarda yapıyorum. Ufuk Tarhan'ın başlattığı ve Emrah Kaya ortaklığında, Hasan Aslanoba'nın melek yatırımıyla yepyeni bir sürece giren Tablet Semineler'de siyaset konulu seminerimle sizinle birlikte olacağım.

Tüm hayatımızı etkileyen siyaseti bilmek artık yalnızca politikacılara has bir yetkinlik değil! Herkes siyasetten anlamalı. Siyasetin önemini kavramak, inceliklerini öğrenmek için...

Kısa bir süre önce duyurulmasına rağmen seminerime gösterilen ilgi memnuniyet verici. İlginizi çekeceğinden eminim; bekliyorum sizi de...


Neden katılmalısınız? 

 •  Demokrasi öncesi toplumlarda devlet emreder,  halk ise emre itaat ederdi. Yani devlet ile birey arasındaki ilişki efendi-kul ilişkisiydi.
 • Bireylerin de insan hakları ve demokrasi standartlarında talepleri olmaya başladı...
 • Demokrasi ile birlikte bireysel özgürlük, eşitlik, adalet fikirlerine dayalı yönetim anlayışları geliştirildi.
 • Bu demokratik yönetimlerde hukuksal olarak insanların eşit oldukları, yaşama, çalışma, mülk edinme, inanç ve vicdan özgürlüğü gibi temel hakları olduğu kabul edildi.
 • Ayrıca yasalarla, bireylerin devlete karşı olumsuz tutumları önlendiği gibi, bireylerin temel hak ve özgürlükleri de güvence altına alındı.  Bir nevi birey ve devlet arasında bir toplumsal sözleşme oluşturuldu.
 • Bireylerin bu sözleşmenin bir tarafı  olarak temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında ve olabilecek ihlallerin önüne geçilmesinde haklarını öğrenmelerinin önemi büyüktür.

İçerik

 • Siyaset bir meslek midir? 
 • Sivil toplumda görev almanın önemi nedir?
 • Yeni anayasanın önemi ve hayata geçirilmesinin önceliği?
 • Seçim kanunu ve siyasi partiler yasası ne kadar demokratik?
 • Bireyler haklarını ne kadar biliyor? Oy vermek çözüm mü? Oy verdikten sonra neler yapmaya devam etmeli?
 • Seçim barajı Türkiye’nin demokratikleşmesi ve millet iradesinin tamamının meclise yansımasının önünde etkisi nelerdir?

Kimler katılmalı? 

 • Gelecek hayalleri kuran, Siyasetin hayata  etkilerinin,  temel  hak ve özgürlüklerin  bilincinde;  farkındalığı artmış  birey olmak isteyen herkes.

Katılanlar ne kazanacak?

 • Demokratik, ekonomik ve siyasi reformların en güçlü takipçisi olmak için bilinç kazanacaklar.
 • Hukukun üstünlüğü ilkesi zemininde temel hak ve özgürlüklerin korunmasının önemini kavrayacaklar.
 • Hakların korunması için alınması gereken önlemler hakkında bilgi ve tavsiyeler alacaklar
 • Refah düzeyinde yükselme için demokraside üst normları yakalama ve öne geçme fırsatlarından haberdar olmanın yollarını öğrenecekler.
 • Demokrasi için yasal düzenlemelerin talepkârı ve taleplerinin takipçisi olma anlayışı geliştirecekler.


Twitter: @zekai


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Twitter