18 Nisan 2011 Pazartesi

Internette Siyaset

1980’li yılların gençliği, apolitik bir gençlik olarak görüldü, hatta biraz da suçlandı. Çünkü gençliğin siyasetten uzaklaştığı, davasını yitirdiği, ideallerinden koptuğu, dünyevi, magazinsel, konforuna düşkün bir karaktere büründüğü düşünülüyordu. Gençlik, fikirsizleştirilen, ideallerinden, hedeflerinden koparılan bir güruh olarak algılanıyordu. İdeolojiden ve siyasetten uzaklaşma bu yüzden bir eleştiri değil bir suçlama olarak yöneltiliyordu. Ama aslında gençlerin kendilerini gösterdikleri bir alan vardı: Internet! Lakin bunun anlaşılması güç oldu.

Modern devlet anlayışının temel unsurları olan “e-devlet”, “e-demokrasi”, “e-siyaset”, “ e-vatandaş” ve “e-kültür” gibi yeni kavramlar dünyada ABD, AB ve Asya’daki birkaç gelişmiş ülke dışında yeterince yaygın değildir. Son zamanlarda ise internetin çeşitli araçlarının yaygın kullanımına tanık olmaya başladık, bunların başında siyaset için kullanım gelmekte.

Internet, siyaset ve pazarlama ilişkisine yeni bir boyut kazandırarak, son yıllarda siyasi iletişim ve kampanyaların gerçekleştirildiği popüler bir yer haline gelmekte. Günümüzde siyaset pazarlamasının önemli bir aracı haline gelen internet, siyasi parti, aday ve liderler açısından seçmenlere ulaşmada, fikirlerin yayılmasında, destek, parasal kaynak sağlamada yeni fırsatlar sunarken; seçmenler açısından parti politikalarını öğrenmede, adaylara ulaşmada ve görüşlerini iletmede büyük olanaklar sağlayarak siyasi iletişim ve etkileşimi güçlendirmektedir.

2004 Amerika başkan adaylarından Howard Dean, destekçileri ve rakip siyaset stratejistleri tarafından “interneti yenilikçi bir şekilde kullanan kişi” olarak tanımlanmıştı. Başkan George Bush’un bile Dean’in bu başarılı çıkışı sonrası bir blog sayfasına sahip olması, blogların siyasetçiler üzerinde bile ne denli etkili olduğunun en iyi göstergesidir. Dean’in başarısızlığındaki en temel neden ise tamamen internet üzerinden kampanyasını yürütmesi ve geleneksel kampanya taktiklerini göz ardı etmesidir. 2004 Amerika Başkanlık seçimleri bloggingin siyasi iletişim ve liderlik açısından önemli bir rol oynadığı ilk yüksek etkiye sahip kampanyadır. 2008 Başkanlık seçimlerinde Obama’nın başarısı ise bu bütünsel yaklaşımın ne kadar başarılı bir sonuca ulaştırdığının ispatıdır.

Siyaset pazarlaması, siyasetçiler ve partilerce seçmen desteği elde etmek ve bu desteği sürdürmek için kullanılmıştır. Internetin siyaset pazarlamasında yer almasıyla siyasi parti, lider ve adaylara seçmenlere daha yakın olma fırsatı doğmuştur. Pazarlama ve iletişimde gücü kanıtlanan internetin etkin bir siyaset pazarlaması aracı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü yeni medya araçları çok sayıda insanın/seçmenin toplandığı bir sanal topluluk yaratmaktadır. Böylece seçmenleri etkilemek, seçime katılımlarını, özellikle oy kullanabilecek genç seçmenlerin katılımını sağlamak kolaylaşmaktadır.

Bu bağlamda başarılı bir online siyaset pazarlaması yapılmak isteniyorsa gerek adayların gerek partilerin seçmenleriyle/izleyicileriyle etkili iletişim kurması açısından web sitesinin yanı sıra bir veya birden fazla “güncel” bloga ve popüler sosyal ağ sitelerinde bir hesaba sahip olması, video paylaşım sitelerine seçim propagandalarını yapan videolar yüklemeleri, seçmenlerin/izleyicilerin desteğini almada şeffaflık boyutunu sağlamaya özen gösterilmesi, birebir temaslar ve samimi itirafların seçmende/izleyicilerde olumlu izlenimler yaratacak olması nedeniyle onların yorum yapmasına izin verilmesi ve siyasete ilişkin konuların olduğu gibi aktarılması, yapılan her yoruma “olumlu ya da olumsuz” uygun, içten ve özellikle de “gerçekte olduğu” şekilde yanıt verilmesi, siyasi düşünceyi veya görüşü destekleyecek bloglara ya da sitelere link sağlanması, sadece yeni medya araçlarının değil, aynı zamanda geleneksel medya araçlarının dolayısıyla da geleneksel pazarlama ile internette pazarlamanın birlikte kullanılması gerektiği bilinmelidir.

Internet, siyasi parti tanıtım ve seçim kampanyaları açısından ekonomik, hızlı, 7/24 ve dünyanın her yerine ulaşma kolaylıkları sağlamaktadır. Ancak hedeflere ulaşmada, beklentilerin karşılanmasında internet kullanıcılarının doğru tanımlanması, demografik yapının iyi analiz edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

http://twitter.com/ZekaiKIRAN

**12 Punto için kaleme aldığım bu yazım daha önce http://www.12punto.com 'da yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Twitter