29 Mayıs 2012 Salı

Istanbul World Political Forum'un ardından ( #iwpf )


Istanbul World Political Forum-2012, 17-18 Mayıs tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türk Vakfı tarafından "Politikanın Davos'u" hedefiyle hayata geçirilen, Dünya'da politik bir forum merkezi yaratma çabasının bir ürünü olarak başarılı bir organizasyon gerçekleştirildi bu yıl da. Geçtiğimiz yıl Al Gore, Kofi Annan gibi dünya lideri isimleri ağırlayan IWPF bu yılda çok önemli konu ve konuklarıyla misyonunu gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl da çok sayıda devlet yöneticisi, kanaat önderi, din adamı, akademisyen, gazeteci yer aldı.

Politik sorunların tartışıldığı, uzlaşma zeminlerinin arandığı ve sivil inisiyatifin yer aldığı politik forumlar arasında ciddi bir boşluğu gideriyor IWPF. Bu anlamda İstanbul'da binlerce yıllık tarihiyle, farklı imparatorluklara başkentlik yapmış bir kültür ve tarih birikimiyle, üç büyük büyük dinin temsilcilerinin barış içinde yaşayabildiği nadir kentlerden biri. Hem coğrafi konumu hem de kültürel ve tarihi geçmişiyle eşsiz bir kent. Bu anlamda da böylesi bir politik forumun merkezi olması için de en uygun adres.

Bu forumun değerli olmasının bir nedeni de, dünyaya kanaat önderliği yapan insanların dünya insanlarına vereceği mesajların merkezi olma gayretidir. Buradan verilecek her mesaj elbette giderek dikkate alınacaktır ve İstanbul'dan dünyaya evrensel bir mesaj olacaktır.

Henüz ikincisini gerçekleşiyor olmasına rağmen, bu anlamlı çaba ile eminim ki 4-5 yıl sonra dünya insanlarının buradan çıkacak mesajları merakla bekleyeceği bir merkez de olacaktır. Böylesi bir idealin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince ve devletin ilgili kurumlarınca yüksek düzeyde desteklenmesi ve temsili de çok önemlidir.

Geleceği, doğru öngörenler, ona hazırlıklı olanlar ve onu şekillendirenler kazanacaktır. Bu eksende Türkiye Cumhuriyeti'de tarihi şekillendirmiş, tarih yazmış bir geçmişin şanlı mirası üzerine kurulmuştur. Bugün itibariyle de ülkemizin konumu ve koşulları ile beraber dünyamızın içerisinde bulunduğu koşulları, Türkiye'yi dünya politikasında ve ekonomisinde aktif rol üstelenmeye doğru itmektedir. İlkeli siyaset düsturundan ödün vermeden, tarihsel mirasına yakışır kararlılıkta "insani, vicdani, ahlaki" siyaset erdemi ile Türkiye, kendisini geleceğin dünyasına hazırlamalıdır.

Bu misyona sahip olan bir Türkiye, şüphesiz ki iç sorunlarını da daha kolay çözebilecektir. Artık iç sorunlarıyla sıkışıp kalmış bir Türkiye'nin yol alması ve liderlik sergileyebilmesi mümkün değildir. Ülke dışı dinamikler de Türkiye'nin siyasal ve ekonomik hayatını artık daha fazla etkilemektedir zira. Bu etki gelecekte daha da artacaktır. Dolayısı ile Türkiye'nin politik ve ekonomik seyrini sadece iç dinamikler ile şekillendirmesi mümkün olmayacaktır.

İşte tam da bu noktada IWPF gibi bir organizasyon ile İstanbul'da politik, ekonomik, sosyal konuların tamamı, bölgemize ve dünyaya ait birçok sorun ve öngörünün tartışılmasına ve bunun sürdürülebilir kılınması amacına hizmet etmektedir. Bu forum ile dünyanın dikkati Türkiye'ye çekilebileceği gibi, iç kamuoyunun da dikkatini bölgesel ve küresel ölçekli değerlendirmelere, geleceğin öngörülmesine ve planlamasına imkan sağlayacaktır.

Yarın yeni bir dünyadır. Geleceği doğru öngörenler, geleceğe hazırlıklı olanlar ve geleceği şekillendirenler arasında olmamız elzemdir. Buna hazırlıklı olmak için böylesi bir organizasyona imza atan Türk Vakfı'nı ve Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç beyefendiyi, IWPF'nin gerçekleşmesinde katkısı bulunan bütün çalışanlarını ve maddi destekçilerini tebrik ediyorum.IWPF hakkında detaylı bilgiyi http://tr.istanbulwpf.org/ adresinden edinebilirsiniz.
Twitter: @istanbulwpf 
Facebook: /istanbulwpf
GooglePlus: IWPF 
YouTube: IWPF

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Twitter